lu.se

Print

Lunds universitet

Utskriftssystem vid Lunds universitet

Inom Lunds universitet finns det två stora system för hantering av utskrifter; PaperCut och SecurePrint.

  • SecurePrint/Uniflow hanterar utskrifterna för anställda som använder LDC:s EGA-datorer. Support för detta system finner ni på support.lu.se.
  • PaperCut hanterar idag utskrifterna för samtliga Lunds universitets studenter. För anställda kommer övergången bli mer succesiv och berör anställda som använder IT-miljö från DDG, BMC, HT, Juridikum, mm. Ni finner all support för detta system på dessa sidor. Varje institution/avdelning/fakultet står själva för information om exakt tidpunkt för sin övergång för de anställda.
  • Det finns även flera institutioner och avdelningar som använder andra/inga system. Kontakta din lokalt IT-ansvarige för mer info. 

Info till studenter angående PayEx!

Payex kommer att stänga ner sina tjänster. Följ därför denna guide för återbetalning från Payex!

Driftuppehåll för SecurePrint

Söndagen den 22/4 mellan 09:00 -17:00 kommer SecurePrint att uppgraderas vilket medför att inga utskrifter kan göras under detta tidsspann. Detta gäller endast er som har EGA. Se support.lu.se för information om status!