lu.se

Print

Lunds universitet

Utskriftssystem vid Lunds universitet

Inom Lunds universitet finns två stora system för hantering av utskrifter: PaperCut och SecurePrint.

  • SecurePrint/Uniflow hanterar utskrifter för anställda som använder LDC:s EGA-datorer. Support för SecurePrint hittar ni här: support.lu.se. OBSERVERA att det just nu pågår en övergång från Secureprint till PaperCut. Berörda anställda informeras allteftersom, men om skrivaren plötsligt ser annorlunda ut och du misslyckas skriva ut, se om du kan vara hjälpt av informationen om PaperCut på dessa sidor. 
  • PaperCut hanterar idag utskrifter för samtliga Lunds universitets studenter. För anställda kommer övergången bli mer succesiv och berör idag anställda som använder IT-miljö från DDG, BMC, HT, Juridikum, mm. Ni hittar support för PaperCut här: www.print.lu.se/papercut/

Andra utskriftssystem

Det finns flera institutioner och avdelningar som använder andra/inga system. Kontakta din lokala IT-support för mer info.