lu.se

Print

Lunds universitet

Utskriftssystem vid Lunds universitet

Inom Lunds universitet finns två stora system för hantering av utskrifter: PaperCut och SecurePrint.

  • SecurePrint/Uniflow hanterar utskrifter för anställda som använder LDC:s EGA-datorer. Support för SecurePrint hittar ni här: support.lu.se.
  • PaperCut hanterar idag utskrifter för samtliga Lunds universitets studenter. För anställda kommer övergången bli mer succesiv och berör idag anställda som använder IT-miljö från DDG, BMC, HT, Juridikum, mm. Ni hittar support för PaperCut här: www.print.lu.se/papercut/

Andra utskriftssystem

Det finns flera institutioner och avdelningar som använder andra/inga system. Kontakta din lokala IT-support för mer info.